TOP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ UYÊN NHI

Địa chỉ: Khu Đông, Phường Khắc Niệm, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tel: (0222) 3608278

Website: http://vppleuyennhi.com

Hotline: 0987 993 986

Email: vppleuyen@gmail.com